BESTUUR

Momenteel is er een interim bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

Klaas van Ommen (voorzitter)
Grytsje Zielhuis
Robin Geritan